Est  |Eng  |Rus
Õnne 3 uuendus

Projekti nimetus: Õnne 3 uuendus Projektiga seotud toetatavad tegevused: Ettevõtte tegevuseks vajaliku põhi- ja väikevara soetamine; hoonete rekonstrueerimine. Projekti üldiseks eesmärgiks on väikeettevõtte arendamine ja uute töökohtade loomine ning maapiirkondade arengu soodustamine. Projekti otsene eesmärk on ettevõtte tootmismahu ja käibe suurendamine, toodete valiku laiendamine ja seeläbi uute klientide leidmine Eestis ja välismaal. Uute seadmete soetamine võimaldab ettevõttel tõsta tootlikkuse efektiivsust, annab toodetele lisaväärtust ja võimaldab tegeleda tootearendusega. Toodete valmistamine on täpsem, kiirem ja vähem käsitsi töömahukas. Uued innovaatilised ja kvaliteetsed tooted ja suurem tootmismaht võimaldavad tulevikus tooteid ka välisturgudele pakkuda. Uued seadmed võimaldavad luua juurde uusi töökohti ja parandada olemasolevate töötajate kvalifikatsiooni, mis omakorda parandab kogukonna heaolu, aitab vähendada tööpuudust piirkonnas ja parandada inimeste sotsiaalset toimetulekut. Tootmishoone katusevahetus on oluline seepärast, et hoone katus on amortiseernud. Uus katus hoiab ära võimalikud veekahjud, aitab säästa energiat ja vähendab küttekulusid. Lisaks muudab korralik soojustatud katus kogu hoone sisekliima ühtlasemaks, mis on mööbli tootmise juures väga oluline. Samuti mõjub see positiivselt töötajatele.